Contact Us

Need help? Start here to get support. we need a few details… * Required fields

Xingyao Science Park
Binjiang Qu, Hangzhou Shi, Zhejiang Sheng, China

Principal Office

Hangzhou·China

Tel: +86-571-8160-6691

Email: Service@ctplo.com

Affiliates

Beijing Office·China

Tel: +86-188-5711-7961

Email: Moly@ctplo.com


Hong Kong Office·China

Tel: +852-3069-7870

Email: Penny@ctplo.com


Manila Office·Philippines

Tel: +63-977-309-0833

Email: Julia@ctplo.com


Seoul Office·Korea

Tel: +82-10-2172-0529

Email: Joesy@ctplo.com